{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "univercity.se", "Id": "28323723-0e6f-4091-9001-9886e42c57e8" }
top of page

Årsstämma 2023

Styrelsen i Exploatering City One AB, 556921-2821, kallar härmed till årsstämma den 29 juni 2023, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. Kallelse har införts i Post-och Inrikes Tidningar den 13 juni, 2023.

Årsstämman kommer  att genomföras reguljärt genom närvaro på stämman och inte genom poströstning, alternativt digital poströstning vilket skedde under den tidigare pågående pandemin.

Anmälan och frågor kan skickas till christina.sundman@gmail.com. Anmälan senast måndag 26 juni, 2023. 

 

Årsredovisning 2022 &

Revisionsberättelse

Förslag

till beslut

Kallelse o dagordning

bottom of page