{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "univercity.se", "Id": "28323723-0e6f-4091-9001-9886e42c57e8" }
top of page

MILJÖ

Vårt miljökoncept bygger på erfarenheter från Eco-städer runt om i världen och miljontals kvadratmeter integrerad stadsmiljö med mötesplatser, parker och bostäder.

 

Fokus ligger på att skapa hållbarhet och energieffektivitet i såväl produktionsledet som i boendemiljön, och att tillföra stadsmiljön både ett landmärke och naturliga mötesplatser för boende och grannar. En hög grönytefaktor i kombination med väl genomtänkt design och arkitektur är ett motto vi lever efter för att skapa en hållbar och attraktiv boendemiljö.

Vi använder oss av system där solcellerna integreras som en del av taket. Genom att ha färgade solceller kan de integreras även färgmässigt med t ex sedumtak.

 

Där så är lämpligt integreras även solceller i andra delar av byggnaden, t ex balkonger vilket ger en intressant sammansmältning av energilösningar och gestaltning.

Vi arbetar ständigt för att ligga i framkanten med research för att finna nya miljövänliga lösningar, system och material.

bottom of page