{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "univercity.se", "Id": "28323723-0e6f-4091-9001-9886e42c57e8" }
top of page

Team & Styrelse

Team

Vårt team består av styrelse, ledning och konsulter för respektive delområde i stadsplanerings- och byggprocessen.

I Väsby projektet är arkitekterna hos Krook & Tjäder i Uppsala samt landskapsarkitekterna hos Archus involverade i detaljplanearbetet, arkitektur och landskap. Vidare har utformningen och planlösningar bearbetats vidare av Arkitema och Barkk som även medverkar i projekteringen. 

Specialistkompetens för genomförande av projekteringen och upphandlingen hämtar vi från bl a Bjerking, Ramböll m fl

Styrelse

Christina Sundman

Christina Sundman - VD UniverCity, Civ ekonom med bakgrund bl a från Vattenfall - entreprenadjuridik, förhandlingar och human resource, varit verksam inom corporate finance samt innehaft styrelseuppdrag i teknikbolag.

 

bottom of page