{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "univercity.se", "Id": "28323723-0e6f-4091-9001-9886e42c57e8" }
top of page

Design - En plusfaktor för att skapa bostäder man känner stolthet över

Byggnaderna ges en intresseväckande karaktär och unikt uttryck genom skiftande höjder mellan olika delar av byggnaden, variation i fasadmaterial, grönskande innergårdar och takterasser.

 

Ett viktigt designelement är ljussättning med LED-ljus i fasader, entréer och terasser. Ljussättningen ser vi  som  mycket viktig ur trygghetssynpunkt och är ett bidrag  till ett tryggare gatuliv runt byggnaden och omgivande kvarter.

Vårt kärnvärde är att skapa innovativa, ljusa och funktionella byggnader som harmoniserar med sin omgivning samtidigt som de står för något nytt.  

 

En annorlunda och lekfull arkitektur som bryter av mot det traditionella och är utformade för att möta unga människors livsstil och behov av social gemenskap. Vår ledstjärna är att i våra byggnader skall man känna stolthet över sitt boende och en vardagstrivsel.

 

bottom of page