{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "univercity.se", "Id": "28323723-0e6f-4091-9001-9886e42c57e8" }
top of page

HÅLLBARHET

Ekologisk och Social Hållbarhet

Ekologisk hållbarhet får vi i våra projekt och bostäder genom att välja hållbara produkter och material till byggnaderna och att uppmärksamma vilka miljökonsekvenser och återvinningsmöjligheter som våra val av material, transporter m m medför vilket vi väger in i våra beslut.

Vårt koncept att ha öppna, grönskande innergårdar och terrasser skapar möjlighet för boende till stadsodling och gynnar den lokala utvecklingen av och bevarandet av en miljö som gynnar fågelliv, insekter m.m

Våra val av material, system och utformning av bostäderna syftar till att bidra till att de boende skall kunna leva hållbart i dess olika aspekter.

Social hållbarhet är en viktig del i en bra boendemiljö som skall vara över tid.  Vi skapar förutsättningar för social hållbarhet genom att utforma bostäder och byggnader så att de boende både har sin privata sfär och kan umgås med sina grannar i en öppen och trevlig miljö.

 

Åter igen så bidrar vårt koncept att ha öppna, grönskande innergårdar och terrasser till att gynna att grannar med olika bakgrund och i olika åldrar kan njuta av öppenhet och god samvaro i en trivsam boendemiljö. Man lär känna sina grannar och alla får del av den trygghet som det ger.

bottom of page