{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "univercity.se", "Id": "28323723-0e6f-4091-9001-9886e42c57e8" }
top of page

Terrasser - gemensamma sociala ytor för avkoppling, och möjlighet att umgås med både vänner och grannar till vardags och fest!

En genomgående idé för utformningen av våra bostäder är att kompensera boende i mindre bostäder med att ge de boende god tillgång på gemensamma utrymmen för social kontakt.

Med grönskande innergårdar och takterrasser skapar vi förutsättningar för avkoppling och möten med grannar och vänner i en harmonisk och välkomnande miljö. 

Med trädäck och växtskärmar bygger vi upp trevliga sociala ytor och spännande rums-bildningar som enkelt kan kombineras med odlingslådor för stadsodling av grönsaker och örter.

 

LED-ljus använder vi både som belysning men också för att ge byggnaden och uterummen en intressantare design och exklusiv känsla.

bottom of page