{ "Description": "Verifieringsfil för domänägarskap för Microsoft 365 – placera i webbplatsens rot", "Domain": "univercity.se", "Id": "28323723-0e6f-4091-9001-9886e42c57e8" }
top of page

Om UniverCity

UniverCity är en bostadsutvecklare med fokus på hyresbostäder i Sveriges starkaste tillväxtregion Stockholm-Uppsala.

 

Vår filosofi är att sätta människors behov i centrum och erbjuda bostäder som svarar upp mot  medvetna människors förväntningar om ett boendet som är en viktig del i deras livsstil. Med tonvikt på ekologisk och social hållbarhet, med gott om gröna ytor och möjligheter att umgås, skapar vi en boendemiljö där människor trivs och mår bra.

Det är lika viktigt att våra bostäder lever och utvecklas på bästa sätt. Därför tar vi  ansvar som ägare för att huset, med såväl bostäderna som de gemensamma ytorna på innergård och takterrass, får en välorganiserad och hållbar förvaltningen.

 

De som anlagt trädgården återkommer regelbundet för skötsel av grönytor och planteringar. Allt för att få en kontinuitet och ge förutsättningar för bestående trivsel och hållbarhet för alla hyresgäster. 

bottom of page